Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

SGK güvencesini özel hastenelerde kullanmak isteyen sigortalının muayene ,tetkik ve tedavi giderlerinin fark ücretini karşılayan poliçedir.

Neden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası almalıyım?

 • Özel hastene kullanım alışkanlığının giderek yaygınlaşması ,bununla birlikte hastaların ödemesi gereken fark ücretlerinin de artması
 • Gelir seviyesindeki artışın hastenelerde ödenecek fark tutarları ile aynı seviyede olmamasından dolayı hasta tarafından bu tutarların ödenmesinde büyük güçlük çekilmesi
 • Hastaların ödeyecekleri fark tutarlarını düşürmek için gerekli olan tedavi dışında, daha basit ve ucuz bir tedaviyi tercih ediyor olması ya da tedaviden tamamen vazgeçmesi
 • Hastane ,hasta ve doktorun fiyata endeksli bir modele kayması

Ömür Boyu Yenileme Garantisi

 • 55 yaşın altında ve kesintisiz 3 yıldır aynı sigorta şirketinden sigortalıysanız sağlık durumunuz degerlendirildikten sonra ,ömür boyu yenileme garantisine hak kazanırsınız .

Tedavi şekilleri

a.Yatarak Tedavi 

Yatarak tedavi teminatları şartlara bağlı olarak sınırsız ve %100 olarak karşılanır ;

 • Cerrahi ve dahili yatışlar
 • Yoğun bakım
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
 • Koroner anjiyografi
 • Küçük müdahale giderleri
 • Standart tek kişilik özel oda ,yemek ve bir adet refakatçi gideri.

b.Ayakta Tedavi

Ayakta tedavi teminatları ,yılda 8 vaka ile sınırlı olup ,%100 olarak karşılanır;

 • Doktor Muayene
 • Laboratuvar hizmetleri
 • Fizik tedavi giderleri
 • İleri tanı yöntemleri
 • Görüntüleme ve tanı yöntemleri

Hangi Hastanelerde Geçerli ?

 • Özel hastaneler
 • Ayakta tedavi merkezleri
 • Fizik tedavi merkezleri
 • Tıp merkezleri
 • Hiperbarik Oksijen tedavi merkezleri
 • Diyaliz merkezleri
 • Poliklinikler

Anlaşmalı Hastanelerden Bazıları :

 • Medical Park Grubu
 • Medicana Grubu
 • Dünya Göz Grubu
 • Medistate Hastenesi
 • Koru Hastaneleri (Ankara )
 • Yaşam Hastanesi (Antalya )